Algemene Voorwaarden

1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van particuliere en zakelijke verbruikers bij DigiTrading. De partij waarmee de overeenkomst wordt gesloten is DigiTrading. Tegenstrijdige voorwaarden worden niet geaccepteerd of erkend; dit geldt ook in het geval van een levering zonder voorbehoud en bij kennisgeving van tegenstrijdige voorwaarden door de verbruiker.

2: Totstandkoming van de overeenkomst

Met uw bestelling doet u een aanbod tot het afsluiten van een koopovereenkomst. De ontvangst van uw bestelling zal worden bevestigd door een automatische gegenereerde e-mail. Deze orderbevestiging vormt geen totstandkoming van de koopovereenkomst. Een koopovereenkomst komt pas tot stand door de toezending van een verdere e-mail, de bevestiging van de bestelling, of het verzenden van de bestelde goederen. De tekst van de overeenkomst zal door ons worden opgeslagen. Via onze internetpagina kan de verbruiker deze algemene voorwaarden bekijken, opslaan of uitprinten.

3: Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijk voorgeschreven BTW. Van toepassing is de prijs die geldt op het moment dat de bestelling geplaatst wordt. Het toegepaste BTW-tarief is genoemd bij de produktinfomatie. Wij leveren aan EU landen in de bijbehorende, door het internet adres vastgelegde, online shop aangeboden goederen voor de daar weergegeven prijzen. De bijbehorende verzendkosten in deze landen zijn in de online shop weergegeven, worden tijdens het verloop van het bestelproces weergegeven en bevestigd wanneer de verbruiker de bestelbevestiging ontvangt.

4: Verzending

Kleine zendingen worden per Post NL verzonden. Grote, zware of veel ruimte in beslag nemende zendingen worden per transporteur verzonden. Een transportverzekering is principieel afgesloten.

5: Annuleringsrecht

Als eindverbruiker uit de EU, Zwitserland en Noorwegen heeft u een 14-daags annuleringsrecht. Het annuleringsrecht is niet van toepassing op zakelijke klanten en leveringen buiten de EU, Zwitserland en Noorwegen.

6: Kosten voor terugzending bij annulering van de koopovereenkomst

Maakt u gebruik van uw annuleringsrecht dan dient u als eindverbruiker de verzendkosten voor de terugzending te dragen, wanneer de geleverde goederen overeen komen met datgene wat u heeft besteld. Anders is de terugzending kosteloos.

7: Garantie

Van toepassing zijn de algemene wettelijke voorschriften. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het factuur bedrag van uw bestelling te boven gaat.
De verjaring bij garantie claims door particuliere verbruikers is 2 jaar. Transportschade dient bij ontvangst van de goederen bij de transporteur te worden gerapporteerd. Verborgen transportschade dient u binnen 5 werkdagen bij ons te melden. Het verzuim hiervan heeft echter geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraak, in zoverre u voor particuliere doeleinde heeft besteld.
Voor zakelijke verbruikers geldt een verjaringsperiode van 1 jaar.

8: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven tot volledige betaling eigendom van DigiTrading.

9: Gedeeltelijke nietigheid

Bij nietigheid van één of meerder bepalingen van de leverovereenkomst of deze algemene voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.

10: Toepasselijk recht

Op de met DigiTrading gesloten koopovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.